Българска Скеле Асоциация
  Bulgarian Scaffolding Association
  Bulgarische Gerüstbau Verband

  BGV Вход в сайта BGV Регистрирай се!

История на БСА

Екип от хора отдадени на професията, с дългогодишен опит за работа със скеле, решени  да подобрят съществуващата Нормативна уредба, с цел въвеждане и насърчаване на мерки за по-добри и безопасни условия на труд в Страната.

През Октомври 2018 г в Париж, БСА бе приета за пълноправен член на Европейската скеле Асоциация UEG -  http://www.ueg-eu.org/start/

На 07.06.2013 г. в гр. Дортмунд Германия, се проведе среща на Съюза на Европейските Скелемонтажни предприятия (Union Europäischer Gerüstbaubetriebe – UEG). Това е неправителствена организация, която има за цел да представлява и насърчава общите професионално технически, икономически, бизнес, социални и културни интереси на членовете си на европейско ниво. На тази среща е поканен да присъства като гост г-н Дочев, който към момента е представител на германски производител на скелета в България. Зачестилите трудови злополуки и пропуски в съществуващата нормативна уредба за работа със скеле, са в основата за създаване на настоящата Българска Скеле Асоциация. След завръщането си в България и проведените срещи и разговори с колеги от бранша,за 29.04.2014 г. е насрочено първото общо събрание на Учредителите на настоящата Българска Скеле Асоциация.

На 10.07.2014 г. излиза Решение на Софийски Градски Съд (СГС), с което Сдружението се вписва в специалния регистър при съда за юридически лица с нестопанска цел. Това е началото!
Учредители:

1. Иво Минков Дочев
2. Мартин Методиев Христов
3. Николай Янчев Колев

Общото Събрание на Сдружението е неговият Върховен Орган.

Председател: Иво Дочев

БСА Новини

Социални мрежи

Сподели сайта на Българска скеле асоциация в социалните мрежи.

Контакти

София 1839,

кв.Враждебна, м.Нова махала № 46

Мобилен: +359 (0) 888/ 889241